Wij kunnen met de trekker, minitrekker, kraan & shovel verschillende werkzaamheden verrichten:

Minitrekker:

 • Kilveren met laser                                                                  
 • Dumperen
 • Zaaien
 • Frezen
 • Ploegen
 • Verticulteren
 • Gazonnen bezanden
 • Schelpenpaden aanleggen

 

Grote trekker

 • Dumperen
 • Kilveren
 • Frezen
 • Zaaien
 • Vegen
 • Gazonen bestrooien

Mini kraan

 • Kraanwerkzaamheden